Oude kerk

"Mind the gap"

|

‘Mind the gap!’, zo luidt de inaugurele rede van Riekelt Houtkooper die hij woensdag 2 oktober zal voordragen in de Oude Lutherse Kerk van Amsterdam.

Hiermee zal hij zijn benoeming tot hoogleraar Translationeel Metabolisme aan de Universiteit van Amsterdam openlijk aanvaarden.

Wie met de metro door Amsterdam reist zal de uitspraak ‘mind the gap!’ direct herkennen. Een waarschuwing voor de kloof tussen de metro en het perron. In zijn oratie refereert Houtkooper naar de kloof tussen metabole ziekten bij kinderen en ouderen, tussen diermodellen en mensen, en ook tussen wetenschap en maatschappij.

Het metabolisme vergelijkt hij dan ook graag met een metronetwerk. Metro’s moeten van punt A naar B en zo werkt het ook met voedingsstoffen in ons lichaam. Kinderen met een metabole ziekte hebben een erfelijke fout in hun DNA. Een soort spooronderbreking waardoor de metro minder of zelfs helemaal niet meer kan rijden. Maar ook naarmate je ouder wordt kunnen er verstoringen in het metronetwerk optreden. Er rijden bijvoorbeeld minder metro’s. Dit draagt bij aan het ontstaan van ouderdomsziekten zoals type 2 diabetes en hart- en vaatzieken.

In zijn nieuwe leerstoel Translationeel Metabolisme wil Houtkooper bruggen gaan slaan om zo de metabole ziekten de wereld uit te helpen.

Met opbrengsten uit de VriendenLoterij PrijzenMarathon heeft Stichting Metakids het samenwerkingsverband (UMD) van zes universitaire ziekenhuizen kunnen faciliteren. Ook is onderzoek binnen het UMD gestart. Deelnemers van de VriendenLoterij spelen sinds de campagne in 2018 geoormerkt mee voor dit goede doel waardoor dankzij hen nog steeds fondsen geworven worden. Daarnaast zullen Stichting Metakids en het UMD gezamenlijk en afzonderlijk actief werven voor additionele subsidiegelden om het UMD verder te ontwikkelen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

©UMD 2018 - 2019